Προϊόντα - Λύσεις Η εταιρεία HIPAC παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην εγχώρια και διεθνή αγορά πληροφορικής και επιλέγει σε ποιες αγορές θα τοποθετηθεί στρατηγικά και με ποιες λύσεις θα τις προσεγγίσει.
Εκπαίδευση  Η HIPAC έχει εκπαιδευτική μονάδα επιμόρφωσης στελεχών της πληροφορικής, Γραμματέων Διοίκησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εγγράφων. Σκοπός της Εκπαιδευτικής Μονάδας είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών εκπαίδευσης, με τη μορφή σεμιναρίων, ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Καλώς Ήλθατε στην HIPAC

 

 H HIPAC έχει 15ετή παρουσία στην πληροφορική με σημαντική παρουσία σε έργα του Δημοσίου Τομέα.

Έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιοποίησης Αρχείων και Ψηφιακής Υπογραφής.

Έχει πιστοποίηση ISO 9001:2008 από τον διεθνή φορέα πιστοποιήσης TUV HELLAS.

Έχει εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα και τις υποστηρίζει με δίκτυο συνεργατών 

 

                     Αναπτύξτε τον οργανισμό σας| Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας| Οργανώστε τις υπηρεσίες σας