ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

Η Ηλεκτρονική Διαχείριση & Αρχειοθέτηση Εγγράφων (DOCUMENT IMAGE PROCESSING) θα αποτελέσει για τα προσεχή χρόνια αναγκαιότητα για κάθε μορφή επιχείρησης (Δημόσια, Τραπεζική ή Ιδιωτική). Η εταιρεία επένδυσε και συνεχώς θα επενδύει προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να καλύπτει έγκαιρα κάθε νέα ανάγκη που θα εμφανίζεται σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.
Τα έγγραφα μπορούν να αρχειοθετούνται σε ομάδες, ανάλογα με την υπόθεση την οποία αφορούν και να ανακτώνται άμεσα και αξιόπιστα.
Ένα σύστημα διαχείρισης και δρομολόγησης εγγράφων παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των εκκρεμοτήτων, στατιστικής εκμετάλλευσης μετρήσεων του χρόνου, ενώ συντονίζει τις εργασίες για επίτευξη υψηλότερου επιπέδου παραγωγικότητας.
Έχει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, υποστήριξη και εκπαίδευση, καθώς και μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων στο ενεργητικό της.