ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η HIPAC Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει οργανωμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης στελεχωμένο με έμπειρους τεχνικούς, ικανούς να δώσουν λύσεις σε κάθε τεχνικό πρόβλημα. Διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα για την υποστήριξη των πελατών της στην περιφέρεια.

Η HIPAC Α.Ε.Β.Ε. παρέχει τις παρακάτω μορφές τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του εγκατεστημένου εξοπλισμού και λογισμικού:

apply f2   ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Help Desk)

Παρέχει συμβουλές και οδηγίες για την καλύτερη αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων της εγκατάστασης.

apply f2   ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Έμπειρος τεχνικός της HIPAC Α.Ε.Β.Ε. επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις του πελάτη και σε συνεργασία με το Help  Desk της εταιρείας επιλέγει την πλέον αποτελεσματική λύση του προβλήματος. Το πρόβλημα και η λύση του καταγράφονται σε ειδικό service report που υπογράφεται από τον υπεύθυνο τεχνικό και τον πελάτη. Η αποκατάσταση της βλάβης πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό.

apply f2   ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Η HIPAC  Α.Ε.Β.Ε. παρέχει τρία είδη συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης:

  • Προαγορά ωρών τεχνικής υποστήριξης
  • Τεχνική Υποστήριξη (Εργασία & Ανταλλακτικά)
  • Τεχνική Υποστήριξη (Εργασία)