ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Στις μέρες μας έχει δημιουργηθεί ανάγκη για την ηλεκτρονική – ψηφιακή διαχείριση του έντυπου υλικού που είναι συγκεντρωμένο στα αρχεία με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό, κάθε φορά, των έντυπων εγγράφων, χαρτών, σχεδίων και λοιπού υλικού που είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση των διοικητικών μονάδων στην καθημερινή τους εργασία. Το σύνολο των εργασιών ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των φακέλων αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση η οποία υλοποιείται από τη HIPAC Α.Ε.Β.Ε., διασφαλίζοντας υψηλότατα επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας των δεδομένων και της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Η μεγάλη εμπειρία μας και η συνδυαστική γνώση μας σε διαφορετικές τεχνολογίες διασφαλίζει την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ψηφιοποίησης του υπάρχοντος αρχείου. Για την ολοκλήρωση του έργου χρησιμοποιείται ο απαραίτητος εξοπλισμός καθώς και το έμπειρο προσωπικό της HIPAC Α.Ε.Β.Ε.. Η εταιρεία μας έχει εκτελέσει με επιτυχία μεγάλα έργα τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα.