ERP | CRM | LOGISTICS | SAP

Η HIPAC Α.Ε.Β.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις υψηλού επιπέδου, αξιόπιστες και δοκιμασμένες, ανεξάρτητες από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού, δομημένες είτε σε περιβάλλον RDBMS είτε σε δίκτυα προηγμένης μορφής, όπως:

  • ERP και CRM Συστήματα, SAP
  • Πληροφοριακά συστήματα Διοικήσεως (M.I.S.)
  • Συστήματα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Αποθήκευσης Εγγράφων
  • Συστήματα Logistics
  • Δομημένη Καλωδίωση – Οπτικές Ίνες – Ασύρματα Δίκτυα – Διαχείριση Δικτύων
  • M.I.S. ISO, Νομικής Υπηρεσίας, Διευθυνσιογράφος, Διοικητικής Υποστήριξης
  • Virtualization and High Availability Solutions, Data Protection and Security Systems κ.ά.